Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca

Sídlo školy: Horná 137, Čadca, 02201
Telefónne číslo (1): 041-4335122
Emailová adresa: skola@szsfaca.edu.sk
Internetová adresa: http://www.szsfaca.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Typ školy: Cirkevná škola