Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica

Sídlo školy: Mládežnícka 51, Banská Bystrica, 97404
Telefónne číslo (1): 048/4230061
Emailové adresy: skola@gmkbb.edu.sk
sykyes@gmail.com
Internetová adresa: http://www.gmkbb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Okresný úrad v Banskej Bystrici
Typ školy: Štátna škola
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 86,2% (187), chlapcov 13,8% (30)
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J74
Gymnázium – bilingválne štúdium
2014-2015 5 rokov Písomná skúška, Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 60 / 27
7902500
Gymnázium
2013-2014 8 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 20 / 8
7902500
Gymnázium
2012-2013 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /