Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica

Sídlo školy: Tajovského 30, Banská Bystrica, 97590
Telefónne číslo (1): 048-4341200
Emailová adresa: studijna.referentka@sos-it.sk
Internetová adresa: http://www.sos-it.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola