Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

Sídlo školy: J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica, 97429
Telefónne číslo (1): 048-4139985
Emailová adresa: skola@szsbb.eu
Internetová adresa: http://www.szsbb.eu
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola