Obchodná Akadémia Rožňava, Akademika Hronca 8, Rožňava

Sídlo školy: Akademika Hronca 8, Rožňava, 04801
Telefónne číslo (1): 058-7321481
Emailová adresa: skola@oarv.edu.sk
Internetová adresa: http://www.oarv.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola