Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina

Sídlo školy:J.M.Hurbana 44, Žilina, 01001

Telefónne číslo (1):041/5623935Telefónne číslo (2):041/5625890

Emailová adresa:gsfzilina.sk@gmail.com

Internetová adresa:http://www.gsf.sk

Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:Mgr. Lucia Kajanová

Zriaďovateľ:Kongregácia školských sestier sv. Františka

Typ školy:Cirkevná škola

IČO:30222052

DIČ:2020699978

Výhody školy:

 • Školský bufet
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Lyžiarske kurzy
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Zahraniční lektori na anglický jazyk
 • Zahraniční lektori na nemecký jazyk
 • On-line informačný systém dochádzky
 • On-line informačný systém klasifikácie

Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu:Dievčat: 62,7% (255), chlapcov 37,3% (152)Stravovanie žiakov:Školská jedáleň pri gymnáziu – fotodokumentácia je na webovej stránke školy.Ubytovanie žiakov:Školský internát pri gymnáziu – kapacita 34 miest. Dokumentácia je na webovej stránke školy.Vybavenie školy:Fyzikálne laboratórium, chemické laboratórium, biologická učebňa, jazyková učebňa, dve počítačové učebne, 2 katechetické miestnosti, aula, telocvičňa, tartanové vonkajšie ihrisko, školská klubovňa, dve telocvičneĎalšie informácie:Pri škole je zriadený neinvestičný fond. Pre ochotných prispievateľov uvádzame kontakt:
Neinvestičný fond pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina; IČO 37983776; SK55 0200 0000 0020 9498 5654; BIC: SUBASKBX

Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
7902J00
Gymnázium
2018-2019 8 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 25 /
7902J00
Gymnázium
2018-2019 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 30 /