Hotelová akadémia Piešťany

Sídlo školy: Stromová 34, Piešťany, 92101
Telefónne číslo (1): 033-7726036
Emailová adresa: hotelakad@zupa-tt.sk
Internetová adresa: http://www.hastropy.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola