Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Sídlo školy: Nová 5245/9, Piešťany, 92101
Telefónne číslo (1): 033-7965111
Emailová adresa: sekretariat@sostpn.sk
Internetová adresa: http://www.sostpn.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola