Obchodná akadémia Čadca

Sídlo školy: 17. novembra 2701, Čadca, 02201
Telefónne číslo (1): 041-4332106
Emailová adresa: kovacova@oaca.sk
Internetová adresa: http://www.oaca.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola