SOŠ Technická Čadca

Sídlo školy: Okružná 693, Čadca, 02201
Telefónne číslo (1): 041-4327640
Emailová adresa: info@sostca.sk
Internetová adresa: http://www.sostca.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola