Stredná odborná škola obchodu a služieb – Rožňavská Baňa 211, Rožňava

Sídlo školy: Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801
Telefónne číslo (1): 058-7325953
Emailová adresa: skola@sososrv.edu.sk
Internetová adresa: http://sososrv.edupage.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola