OBCHODNÁ AKADÉMIA, TAJOVSKÉHO 25, BANSKÁ BYSTRICA

Sídlo školy: J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica, 97573
Telefónne číslo (1): 048-4230700
Emailová adresa: oatajbb@gmail.com
Internetová adresa: http://www.oatabb.edupage.org
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola