Stredná odborná škola Hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica

Sídlo školy: Školská 5, Banská Bystrica, 97590
Telefónne číslo (1): 048-4700441
Emailová adresa: skola@soshotelovabb.sk
Internetová adresa: http://www.soshotelovabb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola