Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti

Sídlo školy: Horná 137, Čadca, 02201
Telefónne číslo (1): 041-4312510
Emailová adresa: skola@pasaca.edu.sk
Internetová adresa: http://www.pasaca.edu.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Typ školy: Cirkevná škola