Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ umeleckopriemyselná, SOŠ drevárska a Gymnázium

Sídlo školy: Tokajícka 24, Bratislava, 82103
Telefónne číslo (1): 02-43337841
Telefónne číslo (2): 02-43338323
Faxové číslo: 02-43338668
Emailová adresa: skola@tokajicka.sk
Internetová adresa: http://www.tokajicka.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Typ školy: Štátna škola
IČO: 30866499
DIČ: 2022233719

Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Automat na nápoje
 • Lyžiarske kurzy
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Školský bufet
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Tuzemské výlety a exkurzie
 • Učebnice zdarma
 • Voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • Prijímacie skúšky nanečisto
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Nízky počet žiakov v triedach
Pomer dievčat a chlapcov navštevujúcich túto školu: Dievčat: 87,9% (254), chlapcov 12,1% (35)
Informácie o škole: Spojená škola pripravuje žiakov – absolventov základných škôl v štvorročných študijných odboroch a absolventov SOU a obdobných stredných škôl v dvojročnom nadstavbovom odbore, ktoré sú zamerané na módu a odievanie, styling, marketing, reklamnú tvorbu, tvorbu nábytku a interiéru, konzervovanie a reštaurovanie – drevorezieb, drevárstvo a nábytkárstvo a podnikanie v remeslách a službách.
Škola má veľmi dobré materiálno-technické zabezpečenie, vyučujú na nej kvalitní pedagógovia, ktorí dosahujú so žiakmi mimoriadne dobré výchovno-vzdelávacie výsledky nielen v samotnej škole, ale aj na rôznych súťažiach, prezentáciách a pestrej mimoškolskej činnosti. Sídli na Tokajíckej ulici č. 24 v Bratislave v blízkosti Štrkoveckého jazera, je ľahko dostupná MHD zo všetkých častí Bratislavy a jej širokého okolia.
Kritériá pre prijatie: Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium, sa môžu informovať o podmienkach prijatia do študijných odborov na t.č. 02-43337841, alebo na webovej stránke školy www.tokajicka.sk, kde budú včas zverejnené aj kritériá pre prijatie.
Stravovanie žiakov: Stravovanie žiakov je zabezpečené v blízkej súkromnej školskej jedálni pri ZŠ Drieňová ulica č. 16 a v školskom bufete.
Ubytovanie žiakov: Ubytovanie žiakov je individuálne, pričom škola poskytne všetky potrebné kontakty na overené Domovy mládeže s dostatočnou kapacitou v blízkosti školy .
Vybavenie školy: Materiálno-technické vybavenie školy je na vysokej úrovni. Žiaci majú možnosť pracovať a študovať v ateliéroch pre návrhárov a výtvarníkov, v moderne zariadených dielňach praktického vyučovania, či odborných učebniach pre jednotlivé predmety. Škola disponuje 5 učebňami s kvalitnou výpočtovou technikou, internetom s voľným prístupom (aj pripojením cez Wi-Fi). Novinkou je mobilné jazykové laboratórium s notebookmi pre žiakov, keramická dielňa a multimediálna učebňa.Každá trieda je pripojená na interne a disponuje dataprojektorom prípadne interaktívnou tabuľou. Na športové vyžitie slúži fitness a vynovená telocvičňa.
Ďalšie informácie: Žiaci sa môžu na škole zapojiť a zúčastňovať sa:
– práce rôznych záujmových krúžkov,
– modelingových aktivít vrátane módnych prehliadok,
– domácich a zahraničných exkurzií a súťaží,
– projektov EU ERASMUS+ aj v zahraničí,
– lyžiarskeho výcviku,
– v zdokonaľovaní sa v práci s grafickými programami,
– iných aktivít školy aj na medzinárodnej úrovni.
Na škole panuje tvorivá atmosféra, ktorej sa medze nekladú.

Odbory štúdia

Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6403K00
Podnikanie v remeslách a službách
2017-2018 2 roky Nie Kombinované Chlapcov, dievčatá 30 / 30
8283M00
Reklamná tvorba
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 22 / 22
3158M00
Styling a marketing
2017-2018 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 31 / 31
8298M00
Odevný dizajn
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9
7902J00
Gymnázium
2017-2018 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá 0 / 0
8269M00
Tvorba nábytku a interiéru
2017-2018 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
8245M01
Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezby
2016-2017 4 roky Talentová skúška Denné Chlapcov, dievčatá 10 / 10
3336M02
Drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo
2016-2017 4 roky Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá 9 / 9