Súkromná hotelová akadémia HaGMa

Sídlo školy: Biskupická 21, Bratislava, 82106
Telefónne číslo (1): 0245259929
Telefónne číslo (2): 0903265585
Emailová adresa: skola1@shahagma.sk
Internetová adresa: http://www.shahagma.sk
Kontaktné osoby:
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Zriaďovateľ: SHA HaGMa, s. r. o.
Typ školy: Súkromná škola
Stravovanie žiakov: školská jedáleň
Ubytovanie žiakov: Internátne

Vybavenie školy: Priestory školy po kompletnej rekonštrukcii, odborné učebne vybavené novým zariadením a kvalitnými prístrojmi, dobré materiálne zabezpečenie školy, tri učebne informatiky vybavené najmodernejšou počítačovou technikou, posilňovňa, športový areál, knižnica, internet, wifi
Ďalšie informácie: študijné odbory:
6323K hotelová akadémia – 5-ročné denné štúdium
6355M služby v cestovnom ruchu – 4-ročné denné štúdium
6323N hotelová akadémia – 3-ročné diaľkové pomaturitné štúdium
6314N cestovný ruch – 2-ročné diaľkové pomaturitné štúdium
6421L spoločné stravovanie – 2-ročné diaľkové nadstavbové štúdium
rekvalifikačné kurzy kuchár-čašník, hostinský, sprievodca cestovného ruchu, diétny kuchár, barman, barista, carving
Výhody školy:
– obdržanie výučného listu spolu s maturitným vysvedčením
– platená odborná prax (študenti dostávajú odmenu v plnej výške)
– bezplatné doučovanie
– lyžiarske kurzy
– výlety a exkurzie
– nízky počet žiakov v triedach
– zahraničná prax
– splátkový kalendár školného
– učebnice zadarmo
– záujmové krúžky