Stredná odborná škola Banská Bystrica

Sídlo školy: Pod Bánošom 80, Banská Bystrica, 97411
Telefónne číslo (1): 048 4724514
Telefónne číslo (2): 048 4147629
Faxové číslo: 048 4724514
Emailová adresa: sos@sosbabb.edu.sk
Internetová adresa: http://www.sosbanbb.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy:
Typ školy: Štátna škola
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica: Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka. V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti.
Nový študijný odbor na škole: Od 1. septembra 2012 otvárame nový študijný odbor:
Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
Stravovanie žiakov: Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou, školský bufet s vlastnými cukrárskymi a pekárskymi výrobkami.
Ubytovanie žiakov: Ubytovanie žiakov na školskom internáte SOŠ (areál školy)- bunky s vlastným hygienickým zariadením, študovňa, 2 balkóny, na poschodí kuchynka. Spoločenské mietsnosti s TV.
Vybavenie školy: Školský internát, školská jedáleň, kuchyňa, dielne – cukrárska, pekárska, mäsiarska, telocvičňa, posilňovňa, školský bufet.
Ďalšie informácie: Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve.
Centrum odborného vzdelávania v pekárstve a cukrárstve.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
4571H00
Záhradník
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2954H00
Mäsiar
2012-2013 3 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2978H00
Cukrár pekár
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
6324M00
Manažment regionálneho cestovného ruchu
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
4234M00
Podnikanie v chovoch spločenských, cudzokrajných a malých zvierat
2013-2014 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
4553400
Podnikateľ pre rozvoj vidieka
2012-2013 4 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2982401
Potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /
2982402
Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
2012-2013 2 roky Nie Denné Chlapcov, dievčatá /