Súkromná hotelová akadémia

Načítaj si QR kód s informáciami o škole do mobilu.
Sídlo školy: Drieňová 12, Banská Štiavnica, 96901
Telefónne číslo (1): +421(0) 45 6921 095
Telefónne číslo (2): +421(0) 903 519 111
Emailová adresa: studijne@sha.sk
Internetová adresa: http://www.sha.sk
Riaditeľ/riaditeľka školy: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Zriaďovateľ: Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
Typ školy: Súkromná škola
Dni otvorených dverí: Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode
Výhody školy:
 • Záujmové krúžky/kluby
 • Výučba jazykov v multimediálnej učebni
 • Voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budovách školy
 • Splátkový kalendár školného
 • Nízky počet žiakov v triedach
 • Zahraničné výlety a exkurzie
 • Školský bufet
 • Možnosť prospechového štipendia
 • Neobmedzené sťahovanie dát z internetu
 • On-line informačný systém klasifikácie
 • Podpora výučby vlastným systémom e-learningu
 • Podporované používanie notebookov pri výučbe
 • Tvorba vlastných výučbových programov
 • Učebnice zdarma
 • Tuzemské výlety a exkurzie
Školné poplatky: ŠTÚDIUM V I. ROČNÍKU S PRIEMEROM DO 2,00 ZO ZŠ, VO VYŠŠÍCH ROČNÍKOCH DO 1,5 – ZDARMA
Zahraničná prax: Platená zahraničná prax v prvotriednych hoteloch v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Českej republike, a to niekoľkokrát počas štúdia.
Reprezentácia školy: Súkromná hotelová akadémia je členom Asociácie súkromných škôl Slovenska a pridruženým členom Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Počas svojej existencie zabezpečovala reprezentačné recepcie na slovenských veľvyslanectvách v Budapešti a v Prahe. Po gastronomickej stránke pripravovala i pripravuje návštevy významných osobností v Banskej Štiavnici: troch prezidentov SR, arcibiskupa, ministrov vlády SR i monackého princa Alberta, ako aj rôzne celoslovenské či medzinárodné podujatia konané v Banskej Štiavnici.
Uplatnenie absolventov: Značná časť absolventov nachádza uplatnenie v zahraničných podnikoch, v ktorých počas štúdia vykonávali odbornú prax. Študenti, ktorí ostávajú na Slovensku, pracujú ako čašníci, kuchári, manažéri-prevádzkari, majitelia a prevádzkovatelia reštaurácií, penziónov, prípadne pokračujú ďalej v štúdiu na vysokej škole. Absolventi školy nekončia na úrade práce.
Stravovanie žiakov: Študenti sa stravujú v škole. Cena obeda 2,00 €.
Ubytovanie žiakov: Žiaci majú zabezpečené ubytovanie v stredoškolskom internáte pri Spojenej škole (Kolpašská 9, Banská Štiavnica), vzdialenom od SHA približne 1 km. Mesačný poplatok za ubytovanie 25,00 €.
Vybavenie školy: Súkromná hotelová akadémia bola založená 1.septembra 1994 ako jedna z prvých súkromných škôl na Slovensku. Vybavená je klasickými učebňami na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov, jazykovými učebňami s interaktívnymi tabuľami, iPad učebňou, učebňou informatiky, administratívy a korešpondencie, odbornou učebňou na výučbu predmetu technika obsluhy a odbornou učebňou na výučbu predmetu technológia prípravy pokrmov. V budove školy je bezdrôtový internet.
Za účelom zvýšenia kvality pripravenosti študentov prevádzkuje škola vlastné ubytovacie zariadenie hotelového typu, ktoré simuluje procesy vznikajúce v bežnej prevádzke cestovného ruchu. Má vlastnú reštauráciu pre 35 osôb a kaviareň pre 15 osôb, ubytovanie rôzneho štandardu pre 50 osôb, banketovú miestnosť pre 90 osôb a salónik pre 20 – 25 osôb. Všetky tieto prevádzky sa nachádzajú v objekte školy.
Ďalšie informácie: Najlepšia stredná odborná škola v Banskobystrickom kraji a druhá najlepšia na Slovensku v roku 2014 Vyhodnotená zamestnávateľmi v prieskume Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.
Odbory štúdia
Kód odboru
Názov odboru
Pre školský rok Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Forma štúdia Určené pre Počet prijímaných žiakov / voľných miest
6323M00
Hotelová akadémia
2018-2019 5 rokov Písomná skúška Denné Chlapcov, dievčatá /
6318Q01
Manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov
2018-2019 3 roky Ústná skúška Kombinované Chlapcov, dievčatá /
Voľné pracovné miesta
Dátum vloženia Platnosť do Popis
25.01.2018 21.11.2018 Pracovné ponuky
Riaditeľstvo Súkromnej hotelovej akadémie v Banskej Štiavnici vyhlasuje konkurz na pozíciu vyučujúca/i odborných predmetov:
technológia prípravy pokrmov a prax

Požiadavky:
– maturita v odbore
– VŠ minimálne ukončené Bc.
– pedagogické minimum