Prešovský kraj

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy

Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055, Vranov nad Topľou

Súkromné gymnázium Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná priemyselná škola dopravná ako organizačná zložka Spojenej školy , Čaklov 249, Čaklov

Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Čaklov 249, Čaklov

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou

Gymnázium blahoslavenej Matky Terezy

Gymnázium Giraltovce

Stredná odborná škola technická vo Svidníku

Stredná priemyselná škola Svidník

Gymnázium duklianskych hrdinov

Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Svidník

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník

Spojená škola – Základná škola a Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník

Stredná odborná škola elektrotechnická Hviezdoslavova 44, Stropkov

Gymnázium Stropkov

Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa

Obchodná akadémia Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Snina

Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, Snina

Súkromné gymnázium Budovateľská 1992/9, Snina

Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23, Snina

Gymnázium Študentská 4, Snina

Stredná odborná škola SNP 16, Sabinov

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov

GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany

Súkromné Gymnázium DSA Sabinov

Súkromná hotelová akadémia Volgogradská 8, Prešov

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Volgogradská 13, Prešov

Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola, Prešov

Stredná umelecká škola Vodárenská 3, Prešov

Gymnázium sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, Prešov

Súkromné gymnázium Solivarská 28, Prešov

Súkromná stredná odborná škola ELBA Smetanova 2, Prešov

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Súkromná obchodná akadémia Petrovianska 34, Prešov

Evanjelické kolegiálne gymnázium ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy

Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií – Prešov

Súkromná stredná odborná škola Masarykova 2, Prešov

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy

Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy

Stredná odborná škola Košická 20, Prešov

Stredná odborná škola lesnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

Stredná odborná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov

Stredná odborná škola podnikania PREŠOV

Gymnázium, Konštantínova 2

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša

Gymnázium Jána Adama Raymana

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

SPŠ Stredná priemyselný škola stavebná, Prešov

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Gymnázium bl.Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, prešov

Stredná odborná škola dopravná Prešov

Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, Prešov

Hotelová akadémia Prešov

Obchodná akadémia Prešov

Pedagogická a sociálna akadémia Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

Stredná priemyselná škola Bardejovská 24, Prešov

Stredná odborná škola Štefánikova 39, Svit

Stredná odborná škola Okružná 761/25, Poprad

Súkromné gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Rovná 597/15, Poprad

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

Stredná odborná škola SOŠ elektrotechnická, Poprad-Matejovce

Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26

Obchodná akadémia Poprad

Súkromná stredná odborná škola Poprad

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 05846 Poprad

Stredná zdravotnická škola Poprad

Stredná odborná škola technická Poprad

Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce

Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

Spojená škola, .o.z.Stredná odborná škola lesnícka Bijacovce 1

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča

Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči

Stredná odborná škola pedagogická, Levoča

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy, SNP 3/5, Spišská Stará Ves

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Stredná odborná škola, Kušnierska brána, Kežmarok

Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok

Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok

Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy

Stredná odborná škola technická – Humenné

Stredná zdravotnícka škola – Humenné

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu – Humenné

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

Stredná odborná škola polytechnická – Humenné

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Humenné

Obchodná akadémia – Komenského 1, Humenné

Súkromné gymnázium – Bardejov

Stredná odborná škola obchodu a služieb ako organizačná zložka Spojenej školy – Bardejov

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa

Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy Juraja Henischa

Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola, Pod Vinbargom 1, Bardejov

Gymnázium sv. Jána Bosca

SPŠT Bardejov – Stredná priemyselná škola technická v Bardejove

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

Súkromná stredná odborná škola Bardejov

Gymnázium Leonarda Stöckela

Obchodná akadémia – Bardejov